WELKOM IN ONZE WARME EN SOLIDAIRE STAD!  Sociale enquête leert ons heel wat!

Op 14 oktober 2012 kiezen we een nieuwe gemeenteraad.
Het ACW vraagt je mening,
want iedere stem telt.

In Halle werd er bij de bevolking een sociale enquête afgenomen door het ACW, hieruit zijn opmerkelijke bevindingen naar voor gekomen.

Hieronder een korte samenvatting van enkele belangrijke en nieuwe trends. U kan ook het volledige rapport aanklikken in onderstaande links.

 

Over mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid van de binnenstad

De auto is nog steeds koning, ook in Halle! Heel wat ouderen vinden het moeilijk om met de wagen de binnenstad te bereiken, vooral op marktdagen. Binnenkort komen er in Halle heel wat nieuwe woningen bij. Ook nieuwe inwoners en nieuwe wagens. Kan Halle dit blijven verwerken in de smalle straten van de binnenstad?

Opmerkelijk is ook het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de veiligheid. Vooral de stationsomgeving blijkt voor de inwoner van Halle een probleem.

 

Het ACW gaat ook het thema migratie niet uit de weg

Het thema migratie was een hot item in de enquête. Halle heeft de voorbije jaren duidelijk een multicultureler karakter gekregen. Veel mensen baart dit zorgen. Vooral onbekend is onbemind komt heel sterk naar voor in de enquête. Veel mensen voelen zich achtergesteld tegenover migranten.

 

Expliciete vraag om het Vlaams karakter van Halle te vrijwaren.

Halle moet inspanningen doen om zijn Vlaams karakter te vrijwaren. Halle is een Vlaamse stad en moet dit ook blijven!

 

Armoede

In een stad die groeit in bevolkingsaantal is het niet verwonderlijk dat veel mensen beroep doen op sociale voorzieningen. Veel van deze voorzieningen zijn goed gekend!

 

ACW Halle werkt aan suggesties voor het beleid!

Het ACW zal uit deze enquête een aantal conclusies trekken en deze gebruiken in een memorandum voor de politieke partijen. Het ziet voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd om de sociale cohesie in Halle te bewaken en te bevorderen. Via de verscheidene adviesorganen waar onze ACW afgevaardigden in zetelen en de politieke mandatarissen van het ACW hebben we zicht op de hierboven aangehaalde thema’s. Via de deeltakken en het verenigingsleven op lokaal niveau kunnen we voor contacten zorgen tussen mensen. Het ACW wil een warme en solidaire stad waar elkeen zijn plaats heeft. Daarvoor vragen we nog steeds wat volgens jou in jouw stad zeker moet worden aangepakt. Later verzamelen we al deze gegevens: we maken daarmee een beleidsnota waarmee ACW naar de kandidaten stapt,
en nadien naar het nieuwe gemeentelijk beleid. Aarzel dus niet om te reageren. Ook jouw mening telt!

geen reacties gevonden
Voeg een reactie toe op dit artikel als gast of login
Anti Spam :
Enter Antispam Code :