In beeld 

Naam :
Voornaam :
E-mail :
Voeg een foto toe : (jpg)
Commentaar :

Kleine raak 

NIEUW BESTUUR


Het nieuwe werkjaar start ook met een nieuw bestuur.
-Voorzitter: Edwin Vandermeeren
-Medevoorzitter: Hugo Hernie
-Penningmeester & stockbeheer: Gust Pé
-Secretaris: Erik Berckmans
-Hulppenningmeester & stockbeheer: Jean Hanssens
-Hulpsecretaris: Steve Paridaens
-Ledenbeheer: Rudy Vanobberghen
-Feesten & PR & SN: Danny Malfliet.

Wij wensen hen allen het beste toe om de komende vier jaar KWB-Lembeek verder uit te bouwen tot een vereniging
die mee bouwt aan een rechtvaardige samenleving, waar werknemers echt mee tellen. En waar werknemers de kans
krijgen om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen.

Willy Hernie en Eddy Debast hebben beiden ontslag genomen als lid van het dagelijks bestuur. Maar dat wil niet
zeggen dat ze KWB-Lembeek in het vervolg links laten liggen. Ze blijven actief in de vereniging als wijkmeester en
zullen in de toekomst zeker nog hun steentje bijdragen. Hun jarenlange ervaring als bestuurslid zal zeker nog van
pas komen.
Wij willen hen langs deze weg nogmaals bedanken voor de vele jaren die ze als bestuurslid bijgedragen hebben tot
de uitbouw van onze vereniging.

OSCAR VOOR KONINKLIJK KWB TONEEL DE LINDE

KWB-Lembeek werd vrijdagavond 1 juni 2012 op de startdag van het nieuwe KWB-werkjaar in het Fenikshof te
Grimbergen gelauwerd.

We ontvingen de Oscar binnen de categorie "podiumbeesten". Binnen de
(uiterst) drukke KWB-agenda vinden zij het nog steeds belangrijk om
ieder jaar in november uit te pakken met vijf druk bijgewoonde
theatervoorstellingen, die ook kwalitatief niet uit de toon vallen. (Dit jaar
wordt de quotering in de Eerste Afdeling van het Provinciaal Tornooi voor
Amateurverenigingen verdedigd).

Willy Hernie mocht als trotse voorzitter van De Linde de Oscar in
ontvangst nemen. Nadien werd hij op de foto trots geflankeerd door Jean
Hanssens (regie-assistent en ondervoorzitter) en Danny Malfliet (bestuurslid KWB en decorbouwer). Regisseur Edwin
Vandermeeren was ook aanwezig, maar zette die avond graag een stapje opzij, en vervulde de taak van "fotograaf
van dienst" met brio.


Op 12 juni werd het nieuwe theaterseizoen op gang gebracht met de eerste repetitie voor de nieuwste productie "De
Zevende Zonde". Later hoort u hier zeker en vast meer over. Maar blokkeer nu reeds je agenda voor 9,10, 11, 16 en
17 November 2012.

Persbericht 

Wonderbaarlijke visvangst bij

OCMW Halle.

De vrijwilligerswerking van het OCMW Halle viel in de prijzen bij een wedstrijd uitgeschreven door het Steunpunt Vlaams-Brabant en vrijwilligerswerk.be.
Het was de bedoeling een ludieke foto te maken rond het thema: "Vangst van de dag". De 10 creatiefste foto's kregen een cheque van €300 die vrij besteed kan worden ten voordele van de vrijwilligerswerking binnen de organisatie.
Vrijwilligerscoördinator Kristien Bauduin nam op 12 juli jl. samen met een aantal van haar vrijwilligers de prijs in ontvangt uit handen van Monique Swinnen, gedeputeerde voor vrijwilligerswerk.


OCMW Halle  -  August Demaeghtlaan 30  -  1500 Halle


02/361.16.16  -  info.onthaal@ocmwhalle.be  -  www.ocmwhalle.be

Tegen zwerfvuil 

actie met  CDENV vrouwen  tegen zwerfvuil in onze stad …

Marie Rose Harnie – 2de plaats CDENV

Voorzitters ACV Halle 

Johan De Neef en Fabienne D'Hondt voorzitters ACV Halle in Brussel tegen sluiting bedrijven en werkloosheid.

Sociale Campus 

SCOICALE CAMPUS

Door de samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant en Europa, wat de subsidies
betreft, is het mogelijk geworden om een Sociale Campus te realiseren in Halle.

Wat is een Sociale Campus ?

Een sociale campus heeft tot doel enerzijds een aantal sociale actoren te verzamelen op
1 plaats en anderzijds om faciliteiten te voorzien voor deze en andere sociale actoren. In
het Halse verhaal stapten vandaag CAW Delta en het Witgele Kruis in. De stad van zijn kant
organiseert voor beiden een aantal vergaderlokalen en andere voorzieningen. Maar tegelijk
zullen deze voorzieningen de thuisbasis zijn voor een aantal sociale partners die vandaag in
het KOKA gebouw zitten, zoals bvb PIN, de AA en andere zelfhulpgroepen.*

Waar en wanneer ?

De Sociale Campus is voorzien in het Nieuwbouwproject in Nederhem (waar later ook
het zwembad komt). Deze campus wordt ingepland op het gelijkvloers van het eerste
appartementsgebouw die men daar gaat zetten. De werken zijn gestart vlak na de
bouwvakantie en zullen wellicht duren tot juni 2014.

GUY NECHELPUT

(* PIN = Partners in Integratie, AA = anonieme alcoholisten)

Buurthuis 

BUURTWERKING

Nieuw buurthuis voor de wijk Vogelweelde

In samenwerking met Woonpunt* bouwt de stad Halle een nieuw buurthuis in de wijk
Vogelweelde. De bedoeling is om een ontmoetingsplaats te ontwikkelen, waar alle inwoners
van de wijk mekaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Het is op alle doelgroepen
gericht, en dus bedoeld voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.

Naast het hoofddoel ontmoetn, moet het een plaats worden waar allerlei informatie
te rapen valt, waar een babbel in vertrouwen met een buurtwerker mogelijk is, waar
wijkactiviteiten worden georganiseerd en van waaruit gezamenlijke acties ivm eventuele
wijkproblemen worden opgestart. Er zal gewerkt worden rond cohesie tussen de
diverse gemeenschappen en zeker rond het opzet de eenzaamheid van ouderen te
doorbreken. Uiteraard vergeten we de kinderen niet zowel op gebied van ontspanning,
huiswerkbegeleiding en vorming.

Een heel programma dus, dat geleidelijk aan zal worden ingevoerd.

Het buurthuis zelf zal een ontmoetingsruimte hebben waar zo’n 60 personen kunnen aan
tafeltjes zitten en naast de toog voorzien we een keukentje en sanitaire afdeling.
Hierbij vind je al een eerste schets van hoe het er zou kunnen uitzien

(*Woonpunt = de sociale Huisvestingsmaatschappij van Halle)

GUY NECHELPUT

Carine Mulder 

Zonnig huis 

Op 7 september opende de Voorzitter Marie Rose Harnie  in het woonzorgcentrum  Zonnig Huis een tentoonstelling met werken van eigen bodem.

Medewerkers van alle departementen maakten samen met de bejaarde bewoners kunstwerkjes ik kader van “ dementie “

Bedoeling is  de problematiek  van dementie ruim open te trekken  en zo de 10 geboden te verkondigen

De 10 geboden zijn  tips die vertellen hoe we op een correcte manier kunnen omgaan met personen met dementie.

De tentoonstelling is dagelijks  vrij toegankelijk  van 10u tot 18u30

Op dinsdag 18 september of donderdag 27 september om 14 u zijn er ook geleide wandelingen .

Op de “ opendeurdag “ van 30 september staan de kunstwerken ook in de spotlights !

OCMW Halle 

 

Op 13 september opende het OCMW van Halle zijn tweede sociaal- en zorgloket  in de Pastorij van Buizingen

Na positieve ervaring in Lembeek was het de beurt aan Buizingen,  om aldus ook daar onze dienstverlening toegankelijk te maken en  kort bij de burger te brengen .

Bij het zorgloket kunnen mensen terecht voor alle vragen aangaande het woonzorgcentrum ( rusthuis ) de serviceflats of alle thuiszorgdiensten zoals maaltijden , poesthulp, gezinshulp…

Bij het sociaal loket kunnen de vragen heel divers zijn , gaande van basisrechten , inkomsten , stookoliepremie, studietoelagen, schulden …

De loketten worden bemand door professionelen .

Het zorgloket is open elke 1ste en 3de  vrijdag van 10 tot 12 u.

Het sociaal loket is open elke 2de en 4de vrijdag van 10 tot 12 u.

Het verhogen van de toegankelijkheid , daar doen we het voor, en daar blijven we het voor doen.

M.Rose

OCMW Halle 

 

OCMW Halle opent de deuren

 

Op zondag 30 september 2012 rolt het OCMW van Halle de rode loper uit voor iedereen die interesse heeft in het ruime gamma aan dienstverlening dat het OCMW te bieden heeft.

Vanaf 11.00 uur kunnen de bezoekers terecht aan het onthaal van het Woonzorgcentrum Zonnig Huis aan de Auguste Demaeghtlaan 36 te Halle. Breng zeker een bezoek aan onze beursstandjes. U krijgt er informatie en demonstraties over onze diensten. Geleide bezoeken leiden u doorheen het Woonzorgcentrum en de serviceflats Centrum Van Koekenbeek.

In het lokaal dienstencentrum de Pasja kunt u tussen 11.30 en 13.00 uur terecht voor heerlijk stoofvlees met frietjes. U kunt er ook de hele dag oefenen om het elektronisch stemmen onder de knie te krijgen. Kortom, een ontspannende en leerrijke dag voor iedereen.